Cybersecurity is belangrijk omdat het alles omvat dat betrekking heeft op de bescherming van onze gevoelige gegevens, persoonlijk identificeerbare informatie, beschermde gezondheidsinformatie, persoonlijke informatie, intellectueel eigendom, gegevens en informatiesystemen van de overheid en de industrie tegen diefstal en pogingen tot schade door criminelen en tegenstanders. Het risico op cyberbeveiliging neemt toe, gedreven door wereldwijde connectiviteit en het gebruik van cloudservices, om gevoelige gegevens en persoonlijke informatie op te slaan. De wijdverspreide slechte configuratie van clouddiensten in combinatie met steeds geavanceerdere cybercriminelen betekent dat het risico dat uw organisatie lijdt onder een succesvolle cyberaanval of datalek, toeneemt. Voorbij zijn de dagen dat je kon volstaan met eenvoudige maatregelen, zoals antivirussoftware. Bedrijfsleiders kunnen informatiebeveiliging niet langer overlaten aan cybersecurity-professionals. De dreigingkan van ieder level van uw bedrijf afkomstig zijn. Het is altijd verstandig om uw personeel te informeren over de gevaren die potentieel aanwezig zijn. Het kan dan gaan om de gevaren van bijvoorbeeld phishing of malware. Als u zich nog geen zorgen maakt over cyberbeveiliging, zou u dat wel moeten zijn.

Wat is cyberbeveiliging?

Cybersecurity is de staat of het proces van het beschermen en herstellen van computersystemen, netwerken, apparaten en programma’s tegen elk type cyberaanval. Cyberaanvallen vormen een steeds geavanceerder en evoluerend gevaar voor uw gevoelige gegevens, aangezien aanvallers nieuwe methoden gebruiken die worden aangedreven door social engineering en kunstmatige intelligentie om traditionele beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Vast staat dat deze wereld zich heeft ingericht op het gebruik van technologie. Dit is aan de ene kant erg handig en vooruitstrevend. Aan de andere kant kleven er ook gevaren aan. Zo staan alle belangrijke data opgeslagen in systemen die vervolgens weer zijn verbonden met het internet. Dit gegeven maakt uw data een potentieel doel voor kwaadwillenden als u geen passende voorzorgsmaatregelen neemt.

Het belang van cyberveiligheid

Het belang van cyberveiligheid neemt toe. Datalekken die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal worden nu openbaar. Bijvoorbeeld door gepost te worden op de diverse sociale media-accounts. Alle belangrijke en zelfs vitale informatie wordt nu massaal opgeslagen. Dit gebeurt onder andere bij clouddiensten zoals Dropbox en Google drive. Neem daarbij mee dat wel vaker dan eens er sprake is van een niet waterdichte beveiliging bij clouddiensten. Hierdoor wordt uw belangrijke data vatbaar en zelfs een makkelijke prooi voor kwaadwillenden. We moeten het verschil begrijpen tussen cybersecurity en informatiebeveiliging, ook al beginnen de vaardigheden steeds meer op elkaar te lijken. Ook regeringen van vele landen nemen actief maatregelen, zo ook in de Europese Unie. Alle bedrijven en organisaties die zich in de Europese Unie hebben gevestigd of actief zijn, zijn verplicht tot de volgende maatregelen:

 • Communiceer datalekken
 • Stel een prsoom die focust op gegevensbescherming
 • Vereis toestemming van de gebruiker om informatie te verwerken
 • Anonimiseer gegevens voor privacy

De trend naar openbaarmaking is niet beperkt tot Europa. Hoewel er in de Verenigde Staten geen nationale wetten zijn die toezicht houden op de openbaarmaking van datalekken, zijn er in alle 50 staten wetten inzake datalekken.

Waarom neemt cybercriminaliteit toe?
Informatiediefstal is het duurste en snelst groeiende segment van cybercriminaliteit. Grotendeels gedreven door de toenemende blootstelling van identiteitsinformatie op internet via cloudservices. Maar het is niet het enige doelwit. Industriële controles die elektriciteitsnetten en andere infrastructuur beheren, kunnen worden verstoord of vernietigd. En identiteitsdiefstal is niet het enige doel, cyberaanvallen kunnen erop gericht zijn de gegevensintegriteit in gevaar te brengen (gegevens vernietigen of wijzigen) om wantrouwen in een organisatie of overheid te kweken. Cybercriminelen worden steeds geavanceerder, veranderen wat ze richten, hoe ze organisaties beïnvloeden en hun aanvalsmethoden voor verschillende beveiligingssystemen. Social engineering blijft de gemakkelijkste vorm van cyberaanval, waarbij ransomware, phishing en spyware de gemakkelijkste vorm van toegang zijn. Externe en externe leveranciers die uw gegevens verwerken en slechte cyberbeveiligingspraktijken hanteren, zijn een andere veelvoorkomende aanvalsvector, waardoor risicobeheer van leveranciers en risicobeheer door derden des te belangrijker wordt. Datalekken kunnen betrekking hebben op financiële informatie zoals creditcardnummers of bankrekeninggegevens, beschermde gezondheidsinformatie, persoonlijk identificeerbare informatie, handelsgeheimen, intellectueel eigendom en andere doelen van industriële spionage. Andere termen voor datalekken zijn onder meer het onbedoeld vrijgeven van informatie, datalekken, cloudlekken, informatielekken of een datalek.

Andere factoren die de groei van cybercriminaliteit stimuleren, zijn onder meer:

 • De gedistribueerde aard van internet
 • De mogelijkheid voor cybercriminelen om doelen buiten hun rechtsgebied aan te vallen, maakt politiewerk uiterst moeilijk
 • De winstgevendheid en het handelsgemak op het dark web vergroten
 • De verspreiding van mobiele apparaten en het internet der dingen.
 • de impact van cyberaanvallen

Als u echter geen passende en actieve maatregelen treft voor deze aanwezigheid van digitaal gevaar, kan dit leiden tot ongewenste en vergaande negatieve situaties, waaronder:

 • Economische: het stelen van essentiële bedrijfsinformatie. De onderbreking van uw handel. De kosten van herstel, ook van eventuele beschadigde apparatuur. Diefstal van intellectueel eigendom, het ergste wat een bedrijf kan overkomen.
 • Reputatiekosten: de consument vertrouwd u niet meer. Klanten en potentiële klanten zullen hun heil bij een andere organisatie zoeken.

Alle bedrijven moeten er zorg voor dragen dat het hele personeelsbestand op de hoogte is van de cyberbeveiligingsbedreigingen En deze ook begrijpt. Hierdoor weten ze hoe deze kunnen worden beperkt. Dit moet regelmatige training omvatten. Een kader moet worden geschetst. Hierin moet het risico verminderen dat er zaken plaatsvinden zoals een datalek.

Hoe u uw organisatie beschermt tegen cybercriminaliteit
Er zijn drie eenvoudige stappen die u kunt nemen om de beveiliging te verhogen en het risico op cybercriminaliteit te verkleinen:

 1. Leer alle niveaus van uw organisatie over de risico’s van social engineering en veelvoorkomende social engineering-scams zoals phishing-e-mails en typosquatting
 2. Investeer in tools die informatieverlies beperken, bewaak het risico van derden en die van derden en continu scannen op gegevensblootstelling en lekreferenties
 3. Gebruik technologie om kosten te verlagen, zoals het automatisch verzenden van vragenlijsten voor leveranciersbeoordelingen als onderdeel van een algemene risicobeoordelingsstrategie voor cyberbeveiliging.